Biogaz Santralları

Hayvan Gübreleri ile bitki atıklarının gazlaştırılması ile elde edilen biogazı yakıt olarak kullanan Gaz Motoru–generatör üniteleri ile Lisanslı veya Lisanssız olarak tesis edilmektedir.
Biogaz Santralları

Firmamız bu santralların kurulacakları yere göre, sisteme bağlantılarının araştırılması, bağlantı anlaşmalarının yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, projelerde süpervizörlük ve kontrollük, fizibilitelerinin yapılması, Lisans alınması veya Lisanssız Üretim işlemlerinin yapılması, santral elektrik sistemleri şartnamelerinin hazırlanması, genel elektrik sistemleri ile şalt tesislerinin dizaynı, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı veya TEDAŞ projeleri ve kabul işlemleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız