Hidroelektrik Santrallar

Hidroelektrik santrallar, su türbini-generatör üniteleri ile Lisanslı veya Lisanssız olarak tesis edilmektedir.
Hidroelektrik Santrallar

 

Firmamız bu santralların kurulacakları yere göre, sisteme ekonomik ve uygun bağlantılarının araştırılması, bağlantı anlaşmalarının yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, santral konsept ve genel dizaynı oluşturulması, santral elektrik sistemleri şartnamelerinin hazırlanması, projelerde süpervizörlük ve kontrollük, fizibilitelerinin yapılması, Lisans alınması veya Lisanssız Üretim işlemlerinin yapılması, genel elektrik sistemleri ile şalt tesislerinin dizaynı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya TEDAŞ projeleri ve kabul işlemleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

Faaliyet Alanlarımız