Firmamız Hakkında

Firmamız Hakkında

Armağan Mühendislik ve Danışmanlık 1983 yılında Tahsin Yüksel Armağan tarafından şahıs şirketi olarak kurulmuştur. 1996 yılında sektördeki  etkinliğini arttırmak amacıyla Ltd. şirkete dönüştürülmüştür.

Armağan, elektrik mühendisliği ve enerji danışmanlığı konusunda özellikle aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmıştır.

 • Kojenerasyon santralları ile ilgili fizibilite ve proje tasarımları çalışmaları,
 • Yenilenebilir enerji santralları ile ilgili fizibilite ve proje tasarım çalışmaları,
 • Atık su arıtma tesisleri ile ilgili elektrik projeleri,
 • AVM'ler ile ilgili enerji ve elektrik projeleri ile elektrik tesisleri yapımı danışmanlığı,
 • Hastaneler ile ilgili enerji ve elektrik projeleri ile elektrik tesisleri yapımı danışmanlığı,
 • Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili enerji ve elektrik projeleri yapım, tesis ve işletme danışmanlığı,

Armağan, elektrik mühendisliği ve enerji danışmanlığı yanında sistem geliştirme ve değişim mühendisliği (reengineering) alanında da danışmanlık vermekte olup aşağıdaki konularda uzmanlaşmıştır.

 • Verim analizi ve verim arttırma çalışmaları,
 • Süreç analizleri,
 • İş basitleştirme,
 • Yeniden yapılandırma,
 • Çağdaş insan kaynakları yönetim sistemleri

Armağan, çeşitli sektörlerin lider konumundaki şirketlerine güçlü bilgi birikimini kullanarak sunduğu etkili, yaratıcı çözüm önerileri ve uygulamalarıyla Türkiye’de enerji sektöründe ilk akla gelen isimler arasındadır.

Özellikle enerji sektöründe ko-jenerasyon ve yenilenebilir enerji santralları projelerine ağırlık  vererek çevrenin korunması ve iklim değişikliğine duyarlılığı ön plana çıkarmaktadır.

 

Faaliyet Alanlarımız