Güneş Enerjisi Santralları

Ülkemizde çok yeni olarak başlayan Güneş Enerjisi Santralarının üretimdeki payı artma eğilimindedir. Güneş Enerjisi Santralları Lisanslı veya Lisanssız olarak tesis edilmektedir.
Güneş Enerjisi Santralları

Firmamız bu santralların kurulacakları yere göre, sisteme ekonomik ve uygun bağlantılarının araştırılması, bağlantı anlaşmalarının yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, santral elektrik sistemleri şartnamelerinin hazırlanması, santral konsept ve genel dizaynı oluşturulması, fizibilitelerinin yapılması, projelerde süpervizörlük ve kontrollük, Lisans alınması veya Lisanssız Üretim işlemlerinin yapılması, genel elektrik sistemleri ile şalt tesislerinin dizaynı, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı veya TEDAŞ projeleri ve kabul işlemleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Faaliyet Alanlarımız