Çöp Gazı Santralları

İl ve İlçe Belediyelerinin düzenli oluşturulmuş çöp depolama tesislerinden sondaj yolu ile elde edilen metan gazını yakıt olarak kullanan Gaz Motoru–generatör üniteleri ile Lisanslı veya Lisanssız olarak tesis edilmektedir.
Çöp Gazı Santralları

Armağan Mühendislik ve Danışmanlık,  bu santralların kurulacakları yere göre, sisteme bağlantılarının araştırılması, bağlantı anlaşmalarının yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, santral elektrik sistemleri şartnamelerinin hazırlanması, projelerde süpervizörlük ve kontrollük, fizibilitelerinin yapılması, genel elektrik sistemleri ile şalt tesislerinin dizaynı, Lisans alınması veya Lisanssız Üretim işlemlerinin yapılması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya TEDAŞ projeleri ve kabul işlemleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız