Rüzgar Santralları

Yenilenebilir enerji kapsamında tesis edilmekte olan Rüzgar Enerjisi Santralları, ülkemizde alınan lisansına bağlı olarak 20 MWe ile 200 MWe, Lisanssız olarak ise 1 MWe gücünde tesis edilmektedir.
Rüzgar Santralları

Firmamız bu santralların kurulacakları yere göre, sisteme bağlantılarının araştırılması, bağlantı anlaşmalarının yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, santral elektrik sistemleri şartnamelerinin hazırlanması, santral konsept ve genel dizaynı oluşturulması, fizibilitelerinin yapılması, projelerde süpervizörlük ve kontrollük, Lisans alınması veya Lisanssız Üretim işlemlerinin yapılması, genel elektrik sistemleri ile şalt tesislerinin dizaynı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya TEDAŞ projeleri ve kabul işlemleri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Faaliyet Alanlarımız