Hastaneler

Firmamız, hastanelerin elektrik tesisleri projelerinin yapımı, tesisi, ekonomik elektrik enerjisi temini, kojenerasyon santrallarının etüdü ve kurulumu konularında da uzmanlaşmış olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.
Hastaneler

Faaliyet Alanlarımız